www.lasik.co.at
Sie sind hier: Startseite » Slovensko

Slovensko

Teme

Metode kaj vse je možno

Kje smo Innsbrucker Bundesstrasse 35 / 3 / 38 5020 Salzburg Tel: 0662 9010 3800 Fax: 0662 9010 3809

Kandidat Izbor pacientov Natancna izbira pacientov, to je kriticna ocena ocesnih tkiv in natancna preiskava vseh delov ocesa , je prav tako pomembna kot sama operacijska tehnika.

Operacija Pri keratorefraktivni kirurgiji se s pomocjo operacije spremeni lomnost roženice- najbolj sprednjega dela ocesa - opticnega sistema , in sicer tako, da ne pride do zgoraj opisanih izkrivljenosti in spremembe velikosti slike.

Druge metode optimalne korekcije

Aberometer
Topgrafija
Optimized Refractive Keratometry
Customized Ablation
Femtolasik z zgoraj omenjenimi variantami

in druge zmeraj bolj moderne metode - po osebnem pogovoru

Email

00025590